Privacy verklaring

Jolanda kindercoach, gevestigd in Hooglanderveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
www.jolanda-kindercoach.nl
Jolanda van der Burg
Tuinkamp 2
3829GL Hooglanderveen
06-52284763
info@jolanda-kindercoach.nl

Jolanda-kindercoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Jolanda-kindercoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

U en uw kind zijn klant in mijn praktijk voor kindercoaching. Gegevens van uw kind jonger dan 16 jaar verstrekt door u als ouder/verzorger over de hulpvraag van uw kind.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u en/of uw kind, neem dan contact met mij op via info@jolanda-kindercoach.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Jolanda-kindercoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen in de praktijk voor kindercoaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van nieuwsbrieven, evaluaties en andere correspondentie rechtstreeks aan u.

Jolanda-kindercoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

-Persoonsgegevens van cliënten in de praktijk voor kindercoaching 15 jaar

Wanneer u dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

-Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

-Facturen ivm omzetbelasting: 7 jaar.

Jolanda-kindercoach verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jolanda-kindercoach.nl gebruikt geen cookies of een vergelijkbare techniek. De website maakt gebruik van een SSL internetverbinding, waardoor via internet verstuurde informatie niet leesbaar is voor derden.

Jolanda-kindercoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jolanda-kindercoach.nl.

Sluit Menu