Het zelfvertrouwen van je kind vergroten

Het zelfvertrouwen van je kind vergroten

Hierbij geef ik een aantal tips om je kind te helpen weerbaarder te worden en daarmee vertrouwen in zichzelf en in zijn kunnen te krijgen. Als een kind kan vertrouwen op zichzelf dan weet hij dat hij iets moeilijks of iets dat nieuw is aankan. Dan weet hij dat hij ongemakkelijke gevoelens als verlegenheid, angst, boosheid of schaamte zelf kan hanteren. En als je weet van je zelf en je ervaren hebt dat je dat aankan, dan hoef je minder bang te zijn en durf je meer.

Accepteer je kind zoals het is. Luister goed naar je kind en geef echte aandacht. Houd rekening met zijn behoeftes en geef ruimte voor eigen meningen, emoties, ontdekkingen en ervaringen. Ook als deze negatief zijn. Benoem welke emotie je ziet en vraag of het klopt wat je ziet. De vraag “HOE komt het dat je boos😠, verdrietig😢, etc. bent?” is beter dan WAAROM ben je boos, etc. Een waarom vraag kan je kind de suggestie geven dat het iets niet goed doet, of ervaart die vraag als een beschuldiging. En vraag door: “Wat is er precies gebeurd? Wie waren erbij? Waar gebeurde dat? Hoe ging het verder?”

Bevestig dat je snapt dat hij zich zo voelt, ook al zie jij de andere kant van het verhaal, ook al vind je de intensiteit van zijn emotie wat overtrokken, ook al zie jij meteen de oplossing. Het mooiste is als je kind zelf een oplossing bedenkt en tot inzichten komt. Dat geeft zelfvertrouwen. En zo niet, dan kun je vragen: ”Wat kan ik voor je doen of wat heb je van mij nodig?”

Vraag je kind regelmatig naar zijn mening. Bijvoorbeeld: “Wat wil jij?, ‘Wat vind je fijn?, ‘Hoe wil je het doen?” Zo wordt je kind gestimuleerd om zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Zo help je je kind om met verdriet en frustraties om te gaan. Alles wat er mag zijn en gezien wordt, verdwijnt ook weer. Dat geeft ruimte om verder te gaan.💖🦋

Geef complimenten gericht op groei, waarbij het gaat om de inzet die het kind heeft, niet om het resultaat. Complimenteer je kind vooral voor:

  • Hoe goed het zijn best doet
  • hoe hard het werkt
  • hoe het vooruit gaat
  • hoe knap het door kan zetten.

“Wat heb jij goed je best gedaan op die sommen, ik zie dat je ze nu allemaal goed hebt gemaakt.” Zo gelooft een kind dat hij kan leren en groeien door zijn best te doen, te oefenen, te leren en door te zetten bij tegenslag.

“Alle sommen goed! Wat ben je toch slim!” Je kind denkt dan dat talenten of vermogens iets is wat vaststaat. Als iets niet lukt worden ze daar vervolgens onzeker en faalangstig van. Wees je bewust van hoe je een compliment geeft.

Zelfvertrouwen ontstaat niet als je kind zichzelf steeds vergelijkt met anderen. Vergelijken met anderen is zinloos en leidt nergens toe. Zelfvertrouwen ontstaat wanneer je kind in zichzelf en met zichzelf een eigen (ontwikkeling) doel kan bepalen. Als je ziet wat je gisteren kon en nu vandaag, dan ontstaat vertrouwen in de eigen mogelijkheden en ontwikkeling. Het gaat om ZELF vertrouwen. Hoe prachtig is het als je als ouder je kinderen de overtuiging kunt meegeven dat ieder kind erop mag vertrouwen dat het unieke talenten heeft en deze ook kan ontwikkelen. Focus op de sterke kanten van je kind. Ga er eens samen voor zitten en schrijf alle sterke kanten en kwaliteiten op van je kind, alleen die positieve kanten benoemen doet je kind al groeien.

Richt je aandacht de komende tijd alleen op de kwaliteiten en de sterke kanten van je kind en benoem ze ook. Je zult ervaren dat het fijn en krachtig is en het zelfvertrouwen groeit. De bekende spreuk: “Alles wat je aandacht geeft groeit”, is echt waar.

Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent en je mag het worden op jouw manier en op jouw tijd.

Laat een kind in zekere zin los en geef het ruimte om te experimenteren. Straal uit dat jij alle vertrouwen hebt in je kind en in zijn kunnen. Neem niet te snel iets uit handen, laat het zelf probleempjes oplossen en geef het kind verantwoordelijkheden. Laat het bijvoorbeeld zijn eigen kleren uitkiezen, zelf een boodschap doen, mee helpen met koken. Geef je kind vertrouwen, door erop te vertrouwen dat het kind dingen kan en ook om kan gaan met de teleurstelling als iets niet lukt. Fouten maken is juist heel leerzaam. Fouten zijn juist de ervaringen waar je kind van leert. Wanneer je kind zelf keuzes mag maken, leert het vertrouwen op zijn eigen oordeel. Vertrouw erop dat je kind zijn eigen levenslessen en uitdagingen aan kan en te boven kan komen. Grijp alleen in bij gevaarlijke situaties. Wanneer het kind succes ervaart, groeit het zelfvertrouwen.

Neem de gevoelens van je kind serieus. Vind je het ook moeilijk als je kind boos is of verdrietig? Je wilt dat je kind blij en gelukkig is en soms weet je je geen raad met de moeilijke gevoelens en situaties waar je kind dan middenin zit. Wat wil je kind op zo’n moment?

  • je kind wil zijn verhaal kwijt
  • je kind wil dat iemand aan zijn kant staat
  • je kind wil dat jij snapt wat hij voelt
  • je kind wil zijn emoties kunnen uiten
  • je kind wil dat er iemand naar hem luistert..

Het enige wat je als ouder hoeft te doen is:

1. Luisteren

Laat je kind zijn verhaal vertellen en wees echt geïnteresseerd. En vraag door: Wat is er precies gebeurd? Wie waren erbij? Waar gebeurde dat? Hoe ging het verder?

2. Bevestigen dat je snapt dat hij zich zo voelt.

Ook al zie je de andere kant van het verhaal, ook al vind je de intensiteit van zijn emotie wat overtrokken, ook al zie jij meteen de oplossing.

Je zult zien dat de lucht veel eerder opklaart en dat je kind soms zelf met oplossingen en inzichten komt. En zo niet, dan kun je vragen: “Wat kan ik voor je doen?”

Achter elk gedrag zit een positieve intentie, ook al is die soms moeilijk te vinden.

Geef een antwoord

Sluit Menu